Årsmöte WRA Sweden

Kallelse till årsmöte i White Ribbon Alliance Sweden

Torsdagen 26 mars 2015 klockan 18:00 i Mama Mias lokaler på Karlavägen 58, Stockholm

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Val av protokolljusterare och sekreterare för mötet
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse
 8. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret
 10. Fastställande av medlemsavgifter
 11. Fastställande av förslag på verksamhetsplan och budget för det kommandeverksamhetsåret
 12. Behandling av styrelsens propositioner och i rätt tid inkomna motioner.
 13. Val av ledamöter och suppleanter
 14. Val av revisor och revisorsuppleant
 15. Val av valberedning
 16. Övriga frågor
 17. Mötet avslutas

Varmt välkommen hälsar Styrelsen


Stöd WRA Sweden - Köp vår nål

Du vet väl att du kan köpa vår fina nål för bara 100 kronor och stödja WRA Swedens verksamhet? Skicka en e-post till info@wrasweden.org med din adress så ser vi till att den skickas till dig.


Thanks everyone for your support

Vi lyckades! Stort tack till alla som har skänkt pengar i vår insamling.

http://www.catapult.org/project/keep-somali-moms-healthy-sweden


Keep Somali moms healthy in Sweden

Det här projektet utgår från forskning som visar på att somaliska kvinnor i Sverige löper en betydligt högre risk för komplikationer i samband med graviditet och förlossning än svenska kvinnor. Vi anser att alla kvinnor i Sverige skall ha tillgång till samma säkra mödravård oavsett var vi kommer ifrån eller bor. Därför vill vi höja medvetandet i frågan inom mödravården men framförallt informera somaliska kvinnor om det svenska systemets möjligheter och kvinnornas rättigheter.

http://www.catapult.org/project/keep-somali-moms-healthy-sweden


Vi möter de som behöver oss

WRA Swedens ordförande, Britt-Marie Landgren, och vår koordinator, Anna Edberg, besökte Arrad i Rumänien under våren

Läs mer under projekt


Våra systrar i världen behöver oss – nu!

Det femte milleniemålet innebär att mödradödligheten ska vara reducerad med 75% från 1990 års nivå. Det har inte hänt, det har inte hänt ett enda dugg i frågan, och nu har Sverige en mycket viktig roll att spela.

Läs vårt brev (pdf)


Ta krafttag mot mödradödligheten

En kvinna dör var 90:e sekund i samband med en förlossning. Nu krävs politiska krafttag för att få bukt med problemet - både nationellt och internationellt, skriver Britt-Marie Landgren och Barbara Davies på Aftonbladet debatt på Mors dag.

Läs debattartikeln i Aftonbladet 27 maj 2012.


Var 90:e sekund dör en kvinna i samband med sin förlossning. Var 90:e sekund föds 8 barn som dött i magen. Var 90:e sekund föds 6 barn som dör under förlossningen. De dör i onödan. Vi vill göra något åt det!

White Ribbon Alliance for Safe Motherhood, WRA, är en global koalition som består av enskilda individer och organisationer.

Du kan hjälpa oss att hjälpa. Du kan bli stödmedlem, du kan donera, du kan gilla vår facebookgrupp, följa oss på twitter och berätta om oss.

WRA Sweden
White Ribbon Alliance for Safe Motherhood är en religiöst och politiskt obunden gräsrotsrörelse som arbetar med att öka medvetenheten om mödradödligheten i världen.

Hjälp oss att hjälpa andra. BG: 447-5398

Bli medlem, donera, gilla vår facebookgrupp, följ oss på twitter och berätta om oss.

WRA Global: www.whiteribbonallieance.org
Följ oss på Facebook
Ambassadör Birgitta Reinfeldt
Jag önskar att alla kvinnor i alla länder ska kunna föda barn, få leva och inte dö vid förlossning! Tänk om kvinnor får föda färre barn som lever, istället för att föda många och några dör! Jag har engagerat mig i WRA för att mödradödligheten i vissa delar av världen är för hög. Det går att göra något åt det! Vi måste få makthavare att förstå att de har resurser, om de förstår hur de ska ta hand om sitt eget folk. Vi i Sverige kan dela med oss av vår erfarenhet kring kvinnors hälsa. Kvinnor och barn måste få leva, friska och bidra till samhällsutvecklingen.
Ambassadör Anna Björk
Jag råkar bo i ett land där vård under graviditet och förlossning är en självklarhet. Det gjorde att både min son och jag överlevde hans födelse. Lika obeskrivligt stor tacksamhet som jag känner över det, lika upprörd blir jag då jag tänker på att den vården inte finns för alla mammor och deras barn. Jag önskar innerligt att det snart är en självklarhet och prioritet; att alla mammors liv är lika mycket värda, överallt och hela tiden.
Ambassadör Christina Wahlström
För mig som barnmorska, kvinna, mor och mormor är det självklart att stödja WRA som arbetar för att alla kvinnor ska få föda under trygga förhållanden. Kvinnors och barns rättigheter måste vara allas rättighet, varje land måste försvara och prioritera rätten till trygg graviditet, förlossning och fortsatt god barnhälsovård. Ett barns födelse är ett mirakel och att 7,5 miljoner kvinnor i onödan förnekas detta är en skam.