top
logo

Stöd WRA Sweden

 

Stöd WRA Sweden
BG: 447-5398

Följ oss/ bli fan

 • Facebook Page: http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/The-White-Ribbon-Alliance-for-Safe-Motherhood-Sverige-Sweden/190107779956?ref=ts

Välkommen till WRA Sweden! PDF Skriv ut Skicka sidan

Kallelse till årsmöte i White Ribbon Alliance Sweden

Torsdagen 26 mars 2015 klockan 18:00 i Mama Mias lokaler på Karlavägen 58, Stockholm

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Val av protokolljusterare och sekreterare för mötet
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Verksamhetsberättelse och Förvaltningsberättelse
 8. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret
 10. Fastställande av medlemsavgifter
 11. Fastställande av förslag på verksamhetsplan och budget för det kommandeverksamhetsåret
 12. Behandling av styrelsens propositioner och i rätt tid inkomna motioner.
 13. Val av ledamöter och suppleanter
 14. Val av Revisor och revisorsuppleant
 15. Val av valberedning
 16. Övriga frågor
 17. Mötet avslutas

Varmt välkommen hälsar Styrelsen

Stadgar WRA (Word)

 


 

Stöd WRA Sweden - Köp vår nål

Du vet väl att du kan köpa vår fina nål för bara 200 kronor och stödja WRA Swedens verksamhet? Skicka en e-post till info@wrasweden . org med din adress så ser vi till att den skickas till dig.

 


 

Ge bort ett medlemskap i WRA Sweden på morsdag

Läs vårt brev (pdf)

 


Våra systrar i världen behöver oss – nu!

Läs vårt brev (pdf)

 


Ta krafttag mot mödradödligheten

En kvinna där var 90:e sekund i samband med en förlossning. Nu krävs politiska krafttag för att få bukt med problemet - både nationellt och internationellt, skriver Britt-Marie Landgren och Barbara Davies på Aftonbladet debatt på Mors dag.

Läs debattartikeln i Aftonbladet 27 maj 2012 (Länk)

 


Om WRA Sweden

För 200 år sedan hade Sverige lika hög mödradödlighet som utvecklingsländerna i Afrika och Asien har idag. Nu, 2014, har alla kvinnor i Sverige sin trygghet i att veta att de får den vård de behöver före, under och efter förlossningen.

Men i alltför många länder dör fortfarande nästan 7.5 millioner kvinnor och nyfödda barn. Vartenda dödsfall beror på brister i mödra- och förlossningsvård. Detta har pågått alltför länge, det är dags att sätta stopp! Världens ledare har lovat att agera. WRA informerar, engagerar och får folk och politiker att pressa fram politiska beslut som räddar kvinnoliv.

WRA verkar för att alla kvinnor får den vård de behöver före- under och efter sin förlossning. Vi anser att det ska bli lika tryggt och säkert för alla kvinnor att föda sitt barn.

Som medlem i WRA kan du samarbeta med andra individer och organisationer för att reducera mödradödligheten i världen. Du kan hjälpa till att öka medvetenheten och mana till agerande. Som medlem kan du dessutom påverka hur vi arbetar.

Bidrag till WRA Sweden går till vår informations-, kommunikations- och opinionsbildningsverksamhet inklusive kampanjer och utbildningar.

 Besök även White Ribbon Alliance globala webbplats www.whiteribbonalliance.org

 


 

Ambassadörer

Birgitta Reinfeldt

Birgitta Reinfeldt

"Jag önskar att alla kvinnor i alla länder ska kunna föda barn, få leva och inte dö vid förlossning! Tänk om kvinnor får föda färre barn som lever, istället för att föda många och några dör! Jag har engagerat mig i WRA för att mödradödligheten i vissa delar av världen är för hög. Det går att göra något åt det! Vi måste få makthavare att förstå att de har resurser, om de förstår hur de ska ta hand om sitt eget folk. Vi i Sverige kan dela med oss av vår erfarenhet kring kvinnors hälsa. Kvinnor och barn måste få leva, friska och bidra till samhällsutvecklingen."

Anna Björk

Anna Björk

"Jag råkar bo i ett land där vård under graviditet och förlossning är en självklarhet. Det gjorde att både min son och jag överlevde hans födelse. Lika obeskrivligt stor tacksamhet som jag känner över det, lika upprörd blir jag då jag tänker på att den vården inte finns för alla mammor och deras barn. Jag önskar innerligt att det snart är en självklarhet och prioritet; att alla mammors liv är lika mycket värda, överallt och hela tiden."

Christina Wahlström

Christina Wahlström

"För mig som barnmorska, kvinna, mor och mormor är det självklart att stödja WRA som arbetar för att alla kvinnor ska få föda under trygga förhållanden. Kvinnors och barns rättigheter måste vara allas rättighet, varje land måste försvara och prioritera rätten till trygg graviditet, förlossning och fortsatt god barnhälsovård. Ett barns födelse är ett mirakel och att 7,5 miljoner kvinnor i onödan förnekas detta är en skam."

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2010 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

Who's Online

Vi har 1 besökare online

bottom

WRA Sweden © 2010 all rights reserved.