Om WRA

White Ribbon Alliance for Safe Motherhood, WRA, är en global koalition som består av enskilda individer och organisationer. WRA Global bildades 1999 för att öka medvetenheten om den svåra situationen och för att visa på de möjligheter som finns. WRA är i dag den ledande aktören för att informera och påverka ansvariga regeringar och institutioner om den tragedi som mödra- och barnadödlighet innebär. Men mera måste hända.

Borttappat milleniemål

Det femte milleniemålet innebär att mödradödligheten ska vara reducerad med 75% från 1990 års nivå. Det har inte hänt, det har inte hänt ett enda dugg i frågan, och nu har Sverige en mycket viktig roll att spela. Sverige har resurser att direkt bidra med, och Sverige är ett gott föredöme för andra länder.

För 200 år sedan hade Sverige lika hög mödradödlighet som utvecklingsländerna i Afrika och Asien har idag. Nu, 2014, har alla kvinnor i Sverige sin trygghet i att veta att de får den vård de behöver före, under och efter förlossningen.

WRA Sverige är relativt nystartad. Vi behöver få större genomslagskraft. Vi behöver resurser för att kunna utmana och påverka, till att skapa en plattform att kunna agera ifrån. Vi behöver långt flera medlemmar för att få tyngd och vi behöver nå nya kanaler. Vi vill dela med oss av vår kunskap.

Som medlem i WRA kan du samarbeta med andra individer och organisationer för att reducera mödradödligheten i världen. Du kan hjälpa till att öka medvetenheten och mana till agerande. Som medlem kan du dessutom påverka hur vi arbetar.

Bidrag till WRA Sweden går till vår informations-, kommunikations- och opinionsbildningsverksamhet inklusive kampanjer och utbildningar.

Läs om våra projekt

WRA Sweden
White Ribbon Alliance for Safe Motherhood är en religiöst och politiskt obunden gräsrotsrörelse som arbetar med att öka medvetenheten om mödradödligheten i världen.

Hjälp oss att hjälpa andra. BG: 90 04 85-4

Bli medlem, donera, gilla vår facebookgrupp, följ oss på twitter och berätta om oss.

WRA Global: www.whiteribbonallieance.org

Logotyp 90-konto

Följ oss på Facebook
Ambassadör Björn Ulvaeus - Kulturentreprenör

Foto: C.Sturmark
Som make, pappa, morfar och farfar tycker jag att det är självklart att systrar, hustrur och döttrar har tillgång till modern mödra- och förlossningsvård. Därför stöder och uppmuntrar jag arbetet för att också alla kvinnor i Rumänien skall få tillgång till detta.
Ambassadör Caroline af Ugglas - Sångerska och konstnär

Foto: Peder Cederling
Förra året reste vi runt i Rumänien – ett fantastiskt land... men där saknas organiserad mödravård som främst drabbar de fattiga hårt . Jag stöder arbetet i att alla kvinnor skall ha tillgång till detta, som jag själv har haft och som vi i Sverige finner självklart sedan flera generationer.
Ambassadör Birgitta Reinfeldt
Jag önskar att alla kvinnor i alla länder ska kunna föda barn, få leva och inte dö vid förlossning! Tänk om kvinnor får föda färre barn som lever, istället för att föda många och några dör! Jag har engagerat mig i WRA för att mödradödligheten i vissa delar av världen är för hög. Det går att göra något åt det! Vi måste få makthavare att förstå att de har resurser, om de förstår hur de ska ta hand om sitt eget folk. Vi i Sverige kan dela med oss av vår erfarenhet kring kvinnors hälsa. Kvinnor och barn måste få leva, friska och bidra till samhällsutvecklingen.
Ambassadör Anna Björk - Skådespelerska
Jag råkar bo i ett land där vård under graviditet och förlossning är en självklarhet. Det gjorde att både min son och jag överlevde hans födelse. Lika obeskrivligt stor tacksamhet som jag känner över det, lika upprörd blir jag då jag tänker på att den vården inte finns för alla mammor och deras barn. Jag önskar innerligt att det snart är en självklarhet och prioritet; att alla mammors liv är lika mycket värda, överallt och hela tiden.
Ambassadör Christina Wahlström - Barnmorska och grundare till Mama Mia
För mig som barnmorska, kvinna, mor och mormor är det självklart att stödja WRA som arbetar för att alla kvinnor ska få föda under trygga förhållanden. Kvinnors och barns rättigheter måste vara allas rättighet, varje land måste försvara och prioritera rätten till trygg graviditet, förlossning och fortsatt god barnhälsovård. Ett barns födelse är ett mirakel och att 7,5 miljoner kvinnor i onödan förnekas detta är en skam.
Ambassadör Kristina Gemzell-Danielsson - Professor i obstetrik och gynekologi

Foto: Linus Hallgren
Att arbeta för sexuell och reproduktiv hälsa och kvinnors möjlighet att bestämma över sina liv och sina kroppar är grundläggande för att uppnå de nya hållbarhetsmålen för mödradödlighet, barnadödlighet och jämställdhet