Projekt

Ett led i arbetet är att besöka utsatta platser och möta dem som behöver oss. Ordförande Britt-Marie Landgren och WRA Swedens koordinator Anna Edberg besökte Arrad i Rumänien under våren.

Rumänien

Rumänien har lika stor mödradödlighet som Uganda i södra Afrika, vilket betyder att ca 500 kvinnor dör i samband med förlossning varje år. Mödravård existerar inte alls och graviditetskomplikationerna är ofta livshotande.

Sedan hösten 2013 har vi samarbete med en ideell hjälporganisation, Networks, som har fokus på de cirka 10 000 romerna som lever i och omkring Arrad, en stad i närheten av Timisoara. WRA har även kontakt med stadens universitet och med kvinnokliniken på Universitetssjukhuset.

I Arrad träffade vi representanter för Networks samt doktorer, gynekologer och förlossningsläkare för att diskutera möjligheten att införa mödravård för romska kvinnor där. Sex kvinnliga läkare under specialistutbildning blir nu volontärer i ett mödravårdsprojekt initierat av oss i WRA. Det startar som ett mindre pilotprojekt på sjukhuset och efter utvärdering publiceras resultatet i en internationell socialmedicinsk tidskrift.

Vi planerar också ett större projekt med uppsökande verksamhet via en mobil mottagning i samarbete med Networks, Erikshjälpen och Reningsverket i Göteborg för att kunna sänka mödra- och barnadödligheten bland Arrads romer vilka lever i en ofattbar fattigdom och misär.

Bild från Rumäninen
Bild från Rumäninen
Bild från Rumäninen
Bild från Rumäninen
Bild från Rumäninen
WRA Sweden
White Ribbon Alliance for Safe Motherhood är en religiöst och politiskt obunden gräsrotsrörelse som arbetar med att öka medvetenheten om mödradödligheten i världen.

Hjälp oss att hjälpa andra. BG: 90 04 85-4

Bli medlem, donera, gilla vår facebookgrupp, följ oss på twitter och berätta om oss.

WRA Global: www.whiteribbonallieance.org

Logotyp 90-konto

Följ oss på Facebook
Ambassadör Björn Ulvaeus - Kulturentreprenör

Foto: C.Sturmark
Som make, pappa, morfar och farfar tycker jag att det är självklart att systrar, hustrur och döttrar har tillgång till modern mödra- och förlossningsvård. Därför stöder och uppmuntrar jag arbetet för att också alla kvinnor i Rumänien skall få tillgång till detta.
Ambassadör Caroline af Ugglas - Sångerska och konstnär

Foto: Peder Cederling
Förra året reste vi runt i Rumänien – ett fantastiskt land... men där saknas organiserad mödravård som främst drabbar de fattiga hårt . Jag stöder arbetet i att alla kvinnor skall ha tillgång till detta, som jag själv har haft och som vi i Sverige finner självklart sedan flera generationer.
Ambassadör Birgitta Reinfeldt
Jag önskar att alla kvinnor i alla länder ska kunna föda barn, få leva och inte dö vid förlossning! Tänk om kvinnor får föda färre barn som lever, istället för att föda många och några dör! Jag har engagerat mig i WRA för att mödradödligheten i vissa delar av världen är för hög. Det går att göra något åt det! Vi måste få makthavare att förstå att de har resurser, om de förstår hur de ska ta hand om sitt eget folk. Vi i Sverige kan dela med oss av vår erfarenhet kring kvinnors hälsa. Kvinnor och barn måste få leva, friska och bidra till samhällsutvecklingen.
Ambassadör Anna Björk - Skådespelerska
Jag råkar bo i ett land där vård under graviditet och förlossning är en självklarhet. Det gjorde att både min son och jag överlevde hans födelse. Lika obeskrivligt stor tacksamhet som jag känner över det, lika upprörd blir jag då jag tänker på att den vården inte finns för alla mammor och deras barn. Jag önskar innerligt att det snart är en självklarhet och prioritet; att alla mammors liv är lika mycket värda, överallt och hela tiden.
Ambassadör Christina Wahlström - Barnmorska och grundare till Mama Mia
För mig som barnmorska, kvinna, mor och mormor är det självklart att stödja WRA som arbetar för att alla kvinnor ska få föda under trygga förhållanden. Kvinnors och barns rättigheter måste vara allas rättighet, varje land måste försvara och prioritera rätten till trygg graviditet, förlossning och fortsatt god barnhälsovård. Ett barns födelse är ett mirakel och att 7,5 miljoner kvinnor i onödan förnekas detta är en skam.
Ambassadör Kristina Gemzell-Danielsson - Professor i obstetrik och gynekologi

Foto: Linus Hallgren
Att arbeta för sexuell och reproduktiv hälsa och kvinnors möjlighet att bestämma över sina liv och sina kroppar är grundläggande för att uppnå de nya hållbarhetsmålen för mödradödlighet, barnadödlighet och jämställdhet