Rapport från EMA konferensen i Bukarest

Bild från Rumäninen

White Ribbon Alliance arbetar aktivt med ett forskningsprojekt i Rumänien som syftar till att ge mödrahälsovård till de fattigaste och vill samarbeta med Svenska och Rumänska Barnmorskeförbundet. Den rumänska hälsoministern var närvarande och efter Britt-Maries presentation var han villig att lyssna på ett förslag på hur barnmorskeledd mödrahälsovård skulle kunna se ut i Rumänien.

EMAs (European Midwifery Association) årliga möte hölls i Bukarest, Rumänien. Mötet handlade delvis om gemensamma normer och krav för barnmorskeutbildning i Europa, europeiska samarbeten gällande patientsäkerhet och exempel på hur barnmorskor arbetar i olika länder. Speciellt fokus låg naturligtvis detta år på Rumänien och situationen för barnmorskor och kvinnor här.

Att lyssna på situationen i Rumänien är på vissa sätt att resa tillbaka i Sverige ett par hundra år. Den officiella, maternella dödligheten är näst högst i Europa, 30/100 000 levande födda barn. Enligt rumänska barnmorskor är registreringen dålig eller obefintlig och de verkliga siffrorna är mycket högre. En barnmorska som jag pratade med berättade att det är mycket vanligt att kvinnor dör i samband med graviditet och förlossning där hon arbetar. Mödradödligheten i det området är i dagsläget runt 16/1000 levande födda. Nu tänker ni, att det står fel och att jag har glömt två nollor eftersom vi vanligtvis uppger antal dödsfall per 100 000 levande födda men tyvärr så står det rätt. Siffran är skrämmande hög.

En huvudorsak till dessa dåliga siffror är att kvinnor inte har tillgång till mödrahälsovård. Detta leder till att kvinnor kommer in till förlossningen med fulminant eklampsi, infektioner och andra svåra komplikationer som inte blivit behandlade under graviditeten. De flesta dödsfall hade kunnat undvikas om kvinnan hade haft tillgång till mödrahälsovård.

Hur kommer det sig att det inte finns mödrahälsovård? Förklaringen är mycket komplicerad men några delförklaringar är hierarkier, korruption, fattigdom och dålig infrastruktur.

Systemet är korrupt och ofta måsta man ”betala under bordet” för att få vård. Pengar som många inte har eftersom det finns en utbredd fattigdom, speciellt bland romer. Det finns inte speciellt mycket pengar att tjäna på mödrahälsovård vilket gör att obstetrikerna inte är intresserade av denna vård. Obstetrikerna vill inte samarbeta med barnmorskor utan anställer hellre sjuksköterskor som inte har utbildning inom obstetrik. Obstetrikerna har dessutom all makt och kan utan vidare bestämma detta. Vården för gravida är framförallt koncentrerad till storstäder i Rumänien och kvinnor som bor på landsbygden har inte tillgång till den vården eftersom vägarna ofta är dåliga och människor är fattiga.

Det rumänska Barnmorskeförbundet arbetar aktivt för att få möjlighet att införa basal mödrahälsovård ute på landbygden nära kvinnorna men gamla rigida regler för vem som får ha ansvar för kvinnans hälsa under graviditeten (läs obstetriker) gör att de idag inte ens får ta ett blodtryck utan en ordination. Den ordinationen får de inte av obstetrikerna. Det är så illa att trots att det finns barnmorskor med en 4-årig universitetsutbildning i Rumänien så finns det inga jobb att söka. De anställs helt enkelt inte trots att behovet är oändligt stort.

Allt detta känns naturligtvis mycket frustrerande, men det finns hopp!

Den första kvällen under konferensen ordnade det rumänska Barnmorskeförbundet ett event där press, politiker, ambassadfolk och obstetriker var närvarande. Kvinnors hälsa och barnmorskans roll stod på agendan. Svenska Barnmorskeförbundet var inbjuden att tala om den svenska modellen och hur den svenska barnmorskan arbetar.

Som ni alla säkert vet så har den svenska regeringen tagit ett beslut att stötta utbildning och hälsa i Rumänien. Svenska Barnmorskeförbundet, rumänska barnmorskeförbundet, White Ribbon Alliance och Rädda Barnen träffade representanter för den svenska ambassaden och talade om att en del av satsningen bör riktas mot förbättrad mödrahälsovård utförd av barnmorskor. De tyckte att idén var mycket intressant och ett samarbete har startat.

Vi hoppas nu att vi kommer att se framgångar för vår systerorganisation i Rumänien och Svenska Barnmorskeförbundet kommer att stötta de rumänska barnmorskorna i deras viktiga arbete för en förbättrad hälsa för gravida kvinnor och deras barn i Rumänien.

Mia Ahlberg

Vice ordförande, Svenska Barnmorskeförbundet

WRA Sweden
White Ribbon Alliance for Safe Motherhood är en religiöst och politiskt obunden gräsrotsrörelse som arbetar med att öka medvetenheten om mödradödligheten i världen.

Hjälp oss att hjälpa andra. BG: 90 04 85-4

Bli medlem, donera, gilla vår facebookgrupp, följ oss på twitter och berätta om oss.

WRA Global: www.whiteribbonallieance.org

Logotyp 90-konto

Följ oss på Facebook
Ambassadör Björn Ulvaeus - Kulturentreprenör

Foto: C.Sturmark
Som make, pappa, morfar och farfar tycker jag att det är självklart att systrar, hustrur och döttrar har tillgång till modern mödra- och förlossningsvård. Därför stöder och uppmuntrar jag arbetet för att också alla kvinnor i Rumänien skall få tillgång till detta.
Ambassadör Caroline af Ugglas - Sångerska och konstnär

Foto: Peder Cederling
Förra året reste vi runt i Rumänien – ett fantastiskt land... men där saknas organiserad mödravård som främst drabbar de fattiga hårt . Jag stöder arbetet i att alla kvinnor skall ha tillgång till detta, som jag själv har haft och som vi i Sverige finner självklart sedan flera generationer.
Ambassadör Birgitta Reinfeldt
Jag önskar att alla kvinnor i alla länder ska kunna föda barn, få leva och inte dö vid förlossning! Tänk om kvinnor får föda färre barn som lever, istället för att föda många och några dör! Jag har engagerat mig i WRA för att mödradödligheten i vissa delar av världen är för hög. Det går att göra något åt det! Vi måste få makthavare att förstå att de har resurser, om de förstår hur de ska ta hand om sitt eget folk. Vi i Sverige kan dela med oss av vår erfarenhet kring kvinnors hälsa. Kvinnor och barn måste få leva, friska och bidra till samhällsutvecklingen.
Ambassadör Anna Björk - Skådespelerska
Jag råkar bo i ett land där vård under graviditet och förlossning är en självklarhet. Det gjorde att både min son och jag överlevde hans födelse. Lika obeskrivligt stor tacksamhet som jag känner över det, lika upprörd blir jag då jag tänker på att den vården inte finns för alla mammor och deras barn. Jag önskar innerligt att det snart är en självklarhet och prioritet; att alla mammors liv är lika mycket värda, överallt och hela tiden.
Ambassadör Christina Wahlström - Barnmorska och grundare till Mama Mia
För mig som barnmorska, kvinna, mor och mormor är det självklart att stödja WRA som arbetar för att alla kvinnor ska få föda under trygga förhållanden. Kvinnors och barns rättigheter måste vara allas rättighet, varje land måste försvara och prioritera rätten till trygg graviditet, förlossning och fortsatt god barnhälsovård. Ett barns födelse är ett mirakel och att 7,5 miljoner kvinnor i onödan förnekas detta är en skam.
Ambassadör Kristina Gemzell-Danielsson - Professor i obstetrik och gynekologi

Foto: Linus Hallgren
Att arbeta för sexuell och reproduktiv hälsa och kvinnors möjlighet att bestämma över sina liv och sina kroppar är grundläggande för att uppnå de nya hållbarhetsmålen för mödradödlighet, barnadödlighet och jämställdhet